Skt. Mikaels Ringerlaug

Skt. Mikaels Ringerlaug er en gruppe af frivillige folkekirkemedlemmer, som hjælper med de store ringninger dagen før de store helligdage og før gudstjenesten på selve helligdagen. Disse ringninger varer normalt en time, hvilket giver en urimelig arbejdsbelastning for en enkeltperson.

Udover helligdagsringningerne så kan Ringerlauget også ringe ved andre lejligheder. Det sker efter aftale med kirketjeneren, og kan eksempelvis være en udvidet solnedgangsringning eller solopgangsringning. Det kan også være ringning før en speciel gudstjeneste eller ringning i forbindelse med en lokal festdag. Nederst på denne side finder du en liste over kommende manuelle ringninger, og navnene på de ringere som deltager i disse.

Såfremt du er interesseret i at deltage i manuel ringning, så kan du kontakte Knud Andersen. Du vil blive oplært i ,hvordan man ringer manuelt med mindst mulig belastning af kroppen. Og selvfølgelig bruger vi høreværn under ringningerne. Det er obligatorisk.

Anne Lise Andersen

Har deltaget i de manuelle ringninger i mere end to år. Derudover vikarierer hun også for kirketjeneren ved kirkelige handlinger.

Knud Andersen

Knud Andersen er pensioneret provst fra Frederikssund Provsti, og præst i Slangerup Sogn. Han har været præst i Slangerup Sogn i mere end 25 år, og i den sidste halve snes år også tjent som provst i vort provsti. Da Knud Andersen startede som præst ved Slangerup Kirke havde kirken ikke noget lydanlæg, og der var kun en præst tilknyttet kirken. Knud Andersen er også valgt til laugsmester for sæsonen 2011-12. 

Anna Marie Jensen

Anna Marie Jensen er kirketjener ved Slangerup Kirke. Det er Anna, som byder velkommen til gudstjeneste om søndagen, samt sørger for at rummet er klart og rent hvad enten der er til en gudstjeneste, en vielse, eller en begravelse / bisættelse. Billedet er taget inden indførelse af automatisk ringning, da kirketjeneren havde fuld kontrol med hvornår der kom lyd fra klokkerne og hvornår der var stille. Derfor intet høreværn på dette billede.

Jesper Christiansen

Jesper Christiansen er landbrugsmedhjælper på Højagergård, hvor han både er involveret i landbrugsdriften og i gartneridriften.

Stig Colbjørn Nielsen

Stig Colbjørn tog initiativ til stiftelse af Skt.Mikaels Ringerlaug mens han var formand for menighedsrådet i 2005, og har bl.a. skrevet en artikel om glæden ved manuel ringning i Landsforeningen af Menighedråds blad.

Henrik Pedersen

Henrik Pedersen er sagsbehandler i en fagforening. Han kender ganske meget til ringning, idet han i en periode var ansat ved Slangerup Kirke både som kirketjener og som vikar for kordegnen på dennes faste fridag.

Solveig Sørensen

Solveig Sørensen udtrykker sin glæde ved manuel klokkeringning således: "Hvor jeg betages af lyden af kirkeklokker! Klokkeklangen, som den vellyd der rammer øret, og bringer bud om en anden dimension. Bringer mig et strejf af koncentration, eftertænksomhed, måske vemod, måske stille glæde eller fryd og nydelse.
Tænk at bo et sted, hvor kirkeklokkens lyd når frem til øret hver eneste dag. Morgen og aften, ved bryllup og højmesse, ved dåben og båren. Men klokkernes lydradius er begrænset og sørgeligt nok: Til vores lokalitet når lyden ikke frem, skønt der hverken er særligt langt til Græse, Jørlunde eller Slangerup kirker.
Men jeg kompenserer, for jeg er medlem af Skt.Mikaels Ringerlaug ved Slangerup Kirke - Skt.Mikaels i Slangerup.
Til hverdagsbrug er klokkeringningen for nylig, meget praktisk automatisret. Men betænksomme klokkeelskere, forstod, at opretholde adgang til manuel ringning via en overkommelig frakoblingsprocedure. Medlemmerne af Skt.Mikaels Ringerlaug ringer manuelt ved kirkeårets særlige lejligheder. Hovedvægten ligger på jule-, påske- og pinseringning, men også andre årstider har deres kirkelige højtider, hvor vi gerne stiller op for at mærke historiens vingeslag, følge traditionerne / kontinuiteten, og for at lade de gamle klokker komme til deres ret og fylde.
Den stemningsfulde opstigning ad den smalle og mørke vindeltrappe med murede, slidte trappetrin er det højtidelige og ganske anstrengende forspil. På tårnets første loft hænger 3 reb med forbindelse til hver sin klokke. Her har den - til enhver tid tilknyttede klokker - stået og ringet i mange hundrede år. Men vi stiller os ikke tilfreds. 12 trin og en loftslem højere: SÅ ER VI DER!
Her står vi lige under selve klokkerne som, sammen med de tommetykke gamle spær, dominerer rummet. Her, hvor vinduesåbninger mod de 4 verdenshjørner lader lyset flyde ind i rummet altid med nye, overraskende lysintensiteter og -vinkler. At ringe / kime / slå bedeslag følger det gamle klokkeregulativ, som kirkens medarbejdere er velorienterede om. Vi udenforstående lytter og lærer lidt efter lidt. Hvornår og hvor længe skal vi til netop denne højtid ringe med én klokke, med to klokker, med alle tre samtidig? Kimningsvariationer? Vi ifører os grundig lydbeskyttelse og indstiller os på fingersprog i den næste time. OG SÅ GÅR VI I GANG!
Hvem begynder? Hvem har flest kræfter / findersnilde, når der skal fæstnes til kimning? Hvem skal afløses - og hvornår? Vi nyder mest, når vi er så mange, (3-4 personer) at der er mulighed for ind imellem, at stå stille og blot sanse magien, nyde lyden, lyset, klokkernes samspil.
Efter afsluttende højtidelige bedslag er det tid til at gå ned i kirken. Orgelet er alllerede stemt i. Men det er en helt anden sag!"

Showing 18 items
Højtid / anledningDatoTidBemærkning
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Højtid / anledningDatoTidBemærkning
Påskeaften 7 April 2012 17.00 - 18.00  
Påskedag 8 April 2012 09.00 - 10.00  
St.Bededagsaften 3 May 2012 17.00 - 18.00  
Konfirmation 4 May 2012 09.30 - 10.00  
Konfirmation 4 May 2012 11.30 - 12.00  
Konfirmation 5 May 2012 09.30 - 10.00  
Konfirmation 5 May 2012 11.30 - 12.00  
Kristi Himmelfartsaften 16 May 2012 17.00 - 18.00  
Kristi Himmelfartsdag 17 May 2012 09.00 - 10.00  
Pinseaften 26 May 2012 17.00 - 18.00  
Pinsedag 27 May 2012 09.00 - 10.00  
Mikkels Dag 29 September 2012 17.30 - 18.00  
Advents Aften 1 December 2012 16.00 - 16-30  
Første søndag i advent 2 December 2012 15.00 - 15.30  
Juleaften 24 December 2012 12.30 - 13.00  
 24 December 2012 14.00 - 14.30  
 24 December 2012 15.30 - 16.00  
Juledag 25 December 2012 09.00 - 10.00  
Showing 18 items
Comments