Hvad er der sket?

Her finder du efteromtale af arrangementer i og omkring Slangerup Kirke. Disse omtaler er tilgængelige som et RSS feed. 

Starten på advent tiden

posted 16 Dec 2012, 11:33 by Unknown user

byens juletræ
Advent startede søndag den 2. december med højmesse kl. 10.00, hvor Klaus Meisner prædikede og "De ni læsninger" kl. 16.00 under ledelse af Caja Winterø. Lidt flere havde fundet vej til "De ni læsninger" end til formiddagens højmesse. Efter "De ni læsninger" var der fakkeltog til tændingen af byens juletræ foran byens gamle rådhus, som idag huser storkommunens tekniske forvaltning. Vægterkorpset ledte vej fra kirke til torv sammen med mange kommende konfirmander med fakler. På torvet sang kirkens kor nogle sange og sognepræsten ønske god adventstid inden juletræet tændtes.
Anden søndag i advent var der også højmesse kl. 10.00. Denne gang med Caja Winterø som prædikant. To minutter i ti var der udover kirkens personale kun to personer i kirken, men ved tjenestens start havde vi passeret et dusin til trods for den snestorm som rasede udenfor. Snestormen betød faktisk at eftermiddagens traditionelle julekoncert med Slangerupkoret måtte aflyses, da korets dirigent var sneet inde i herredet. Heldigvis havde sognepræsten ikke problemer med at komme til og fra kirken, så højmessen blev gennemført som annonceret.

Fyldt kirke til julekoncerten for hele familien

posted 16 Dec 2012, 11:15 by Unknown user

Alle pladser var optaget til eftermiddagens julekoncert for hele familien. Og ved koncerten var der også en stor overraskelse: Hugo Rasmussen medvirkede også med sin kendte bas. Koncerten bød på kendte danske julesalmer, som "Et barn er født i Bethlehem", "En rose så jeg skyde", "Julen har bragt velsignet bud" og "Dejlig er jorden, som selvfølgelig blev sunget stående. Ind imellem fællessalmerne hørte vi bl.a. "Joy to the World" sunget at kirkens kor akkompagneret af Niels Erik Rydam på trompet, Walter Gaffron på violin og Nikolaj Kjølsen på orgel, og "Jingle Bells" for bas, violin, trompet og klaver. Basen blev spillet af Hugo Rasmussen, som ganske uventet deltog i koncerten.
I slutningen af koncertens første del læste Nicolai Kjølsen stille og roligt H.C. Andersens juleeventyr "Grantræet". Koncertens anden del startede med at kirkens kor sang 5 julesange: "Nu tændes tusind julelys", "Away in a manger", "Det var ikke en nat som de andre", "Silent Night" og "Mit  hjerte altid vanker" - flere gange med violin akkompagnement. Afslutningsnummeret inden den sidste fællessalme var "O Holy Night" for trompet, violin og orgel.
De omkring 150 personer, som havde fundet vej til Slangerup Kirke denne 3. søndag i advent fik sig en rigtig god oplevelse til at starte den sidste uges juleforberedelser på. Man må håbe, at Slangerup Kirke også til næste advent vil tilbyde et sådant arrangement.

En udstilling med fotografier af Morten Lind i sognehuset

posted 28 Nov 2012, 13:17 by Unknown user   [ updated 28 Nov 2012, 13:20 ]

Lørdag eftermiddag den 24. november åbnede den anden udstilling i vort nye sognehus. Der er en udstilling af billeder taget af professor emeritus Morten Lind fra DTU under hans mange rejser i Skandinavien og det fjerne østen. Udstillingen viser billeder fra både Japan og Kina samt det nærmere liggende lande, som England og Finland.
Om billeder fortæller Morten Lind: "De udstillede fotos er taget delvist i Danmark og i forbindelse med rejser I Europa og Asien. Jeg har udvalgt dem til udstillingen fordi jeg synes at de hver for sig og på hver deres måde fanger opmærksomheden eller er interessante. Nogle på grund af farvernes umiddelbare tiltrækning, andre på grund af motivet, stemningen eller på grund af en fascinerende rigdom af detaljer.
Billederne er ikke udvalgt omkring et bestemt tema. Min bestræbelse har snarere været at billederne ved deres ophængning skulle skabe et forløb markeret af overgange mellem mindre grupper af billeder, som er indbyrdes forbundne. Overgangene skabes ved lade et en særlig markant farve, stemning eller form i et billede skabe forbindelsen til et billede i den næste gruppe. På denne måde dannes et forløb af sammenkædede billeder fra flere kulturer, landskaber og bymiljøer.

Billederne har kun undergået minimale korrektioner og er ikke manipuleret ved efterbehandling efter de kom i kassen. Jeg bliver ofte overrasket når jeg ser billederne efter optagelsen og tror at kameraet har snydt mig. Men oftest konstaterer jeg når jeg ser rigtig efter at den er god nok. På den måde oplever jeg at mit kamera har bidraget til at skærpe mit syn og udvikle min opfattelse af situationer som ellers har en tendens til at forsvinde i bevidsthedsstrømmen."
Det er første gang at Morten Lind udstiller sine billeder offentligt. Morten Lind har gennem mange år undervist ingeniørstuderende på DTU i at tænke på mål og midler i de ting, som de konstruerer. I sin forskning indenfor funktionel modellering bruger Morten Lind oftest billeder til at definere og illustrere sammenhænge. Udstillingen kan ses i kirkekontorets åbningstid samt efter aftale med Niels Jensen tlf. 4141 5531.

På søndag er det alle helgens dag - og julen nærmer sig!

posted 2 Nov 2012, 10:03 by Unknown user

På søndag mindes de personer som har forladt os ved en særlig aftengudstjeneste i Slangerup Kirke hvorunder deres navne læses op fra prædikestolen. Det er også tiden hvor forberedelserne til julen starter med grandækning af mange gravsteder. Det er en travl periode, da grandækningen gerne skulle være færdig inden 1. søndag i advent.

Guldalderkvartetten trak en entusiastisk lille forsamling

posted 23 Sept 2012, 11:25 by Unknown user

Guldalderkvartetten
Sent søndag eftermiddag var der koncert med Guldalderkvartetten i Slangerup Kirke - Skt. Mikaels. Guldalderkvartetten er en messing kvartet, som består af Sanne Grøn på trompet og kornet, Niels-Erik Rydam på kornet og piccolo, Ture Larsen på tenorhorn og trombone ventilbasun og Thomas Bruun på F-Tuba og helikon.  De startede med at spille Wilhelm Ramsøes sjældent opførte Quartet no. 2, som består af fire satser. Det blev efterfulgt af 3 satser af Rued Langgaard's "Ribe en tidlig morgen", og afslutningsvis spillede de dansemusik fra slutningen af attenhundredetallet, som blev fundet i et lille bondehus på Lolland under dets flytning til Frilandsmuseet.
Dagens koncert startede først klokken sytten, og var nok et uheldigt valgt tidspunkt, som konflikter med mange menneskers vaner omkring søndagsmiddagen. Så en anden gang, når en koncert ikke som normalt kan gennemføres klokken seksten, så er det måske bedre at udskyde den til klokken halvotte eller otte - altså efter søndagsmiddagen.

Sikkerhedsventilen blev ikke udløst!

posted 19 Sept 2012, 23:12 by Unknown user

Ved fristens udløb tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 var der ikke indleveret alternative valglister til valgbestyrelsen. Derfor vil de ved valgforsamlingen den 11. september 2012 valgte personer udgøre menighedrådet i Slangerup Sogn fra den 1. søndag i advent, som i år er søndag den 2. december 2012, til dagen før den første søndag i advent 2014, som er lørdag den 29. november 2014. God arbejdslyst!
Navnene på de 11 valgte menighedsrådsmedlemmer er offentliggjort i tidligere meddelelse om valgforsamlingen. Udover de valgte medlemmer, så udgøres menighedsrådet af en personalerepræsentant, som vælges for et år ad gangen og p.t. er Niels Helge Rønkjær, og sognets præster, dvs. Caja Winterø, Klaus Meisner og Rasmus Dreyer.
Tegningen er lånt fra Horbelev og Falkerslev Kirkers hjemmeside www.falkerslev.dk.

Nyt menighedsråd valgt af valgforsamling

posted 12 Sept 2012, 06:40 by Unknown user   [ updated 13 Sept 2012, 00:09 by Unknown user ]

Menighedsrådsvalg
Tirsdag aften blev der valgt nyt menighedsråd i Slangerup Sogn. Det skete ved en valgforsamling hvortil 28 medlemmer af menigheden var mødt op. Valgforsamlingen foregik i det nye sognehus på Strandstærde 4, og startede kl. 19.00 og sluttede omkring kl. 22.00. Den meget komplicerede procedure for valgforsamlingen kan man læse om andet steds, men resultatet af afstemningen blev, at menighedsrådet i Slangerup Sogn sandsynligvis kommer til at bestå af følgende medlemmer af menigheden:
 • Peter Nielsen (25)
 • Jørgen Andersen (20)
 • Norma Lønsmann Nielsen (20)
 • Jørgen Peter Sørensen (18)
 • Suzanne Wulff Harslund (16)
 • Kurt Lundstrøm (16)
 • Vivian Krogh Hansen (15)
 • Kathrine Grundahl (14)
 • Helle Boisen Andersen (13)
 • Erik Fristrøm (13)
 • Agnete Larsen (8)
Der står 'sandsynligvis' fordi den nye form for menighedsrådsvalg indeholder en sikkerhedsventil. Denne sikkerhedsventil betyder, at en gruppe sognebørn, som ønsker at påvirke menighedsrådsarbejdet har indtil tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 til at indlevere en alternativ kandidatliste til valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen består af menighedsrådsmedlem Jørgen Sørensen og sognepræst Caja Winterø. Kordegn Helle Sylvest fungerer som udvalgets sekretær. 
Indleveres en sådan alternativ kandidatliste, så afholdes et egentligt valg til menighedsrådet tirsdag den 13. november 2012. I alle tilfælde vil valget gælde for 2 år, så der igen vil være menighedsrådsvalg i Slangerup Sogn i 2014.
Sammensætningen af det nye menighedsråd betyder, at gennemsnitsalderen falder betydeligt, og at der bliver bedre forbindelser til de miljøer hvori sognets børn og unge mennesker færdes. Det er yderst positivt, og har i flere år været et stærkt ønske hos bl.a. tidligere menighedsrådsformand Niels Jensen.

Prædiken på vers i Slangerup Kirke

posted 15 Jul 2012, 02:49 by Unknown user

Det er sommer - efter årstiden i det mindste - og også kirkens personale har krav på sommerferie. Derfor var det stort set vikarer over hele linien i kirken i dag. Både for præst, organist, kirkesanger og kirketjener. På trods af dette blev dagens intime gudstjenete en rigtig god oplevelse. Da der nogle minutter i halv ti stadig kun var kommet under ti kirkegængere foreslog Jørgen Anker Jørgensen, at vi rykkede sammen omkring alteret og holdt dagens gudstjenete i korområdet. Det gjorde vi så.
Jeg har det dårligt med, at det vi kalder en trosbekendelse starter med to liniers fornægtelse, så dem plejer jeg ikke at være med på. Således også i dag, men det er lidt sværere at skjule når vi er i en lille flok samlet i koret. Når det gik. Dagens prædiken var ganske speciel. En af dagens tekster handlede om at få en kamel gennem et nåleøje, og det havde inspireret Jørgen Anker Jørgensen til at skrive en hel prædiken på vers! Han havde valgt kendingsmelodien fra børnestykket Folk og røvere i Kardemommeby. På den melodi kom vi omkring dagens tekster såvel som salmen efter prædiken.
En virkelig godt start på søndagen, som vejrmæssigt indtil videre tegner rimeligt.

Musik specielt skrevet til en astronomisk begivenhed

posted 2 Jun 2012, 10:03 by Unknown user   [ updated 3 Jun 2012, 08:08 ]

Venus Passage I

I næste uge den 6. og 7. juni passerer Venus foran solen set fra jorden. Sådanne passagerer forekommer med omkring 120 års mellemrum parvis med otte år imellem. Dette års passage er den anden i denne omgang. Den første i dette par forgik i 2004. Tidligere observerede passager er forekommet i 1761 og 1769, 1874 og 1882. 
I anledning af den specielle begivenhed har Nicolai Kjølsen komponeret et stykke musik med titlen "Venus Passage I", som for et par uger siden blev spillet i Slangerup Kirke, og som i uddrag også kan opleves ved Mellemrun førstkommende onsdag (den 6. juni).Du kan læse detaljer om denne Venus Passage på NASA's hjemmeside, og du kan også læse om kaptajn Cook observationer. Du kan lytte til musikken her, og du kan følge begivenheden live på  NASA's hjemmeside. Live begivenheden starter kl. 23.45 tirsdag den 5. juni dansk tid.
Du kan også opleve Venus Passagen live ved et arrangement på Charlottenlund Fort. Det starter ved solopgang kl. 4.30 og slutter kl. 7.00. Det er gratis at deltage, og det vil på dagen være muligt at købe solformørkelsesbriller til 10 kr. (normalprisen i Planetariets butik er 29 kr.). Man mødes på observationsstedet øst for parkeringspladsen, og du finder fortet på højre side af vejen nord du køre nordpå. Det ligger lige før Strandvejen bliver til Kystvejen. Observationsarrangementet er et samarbejde mellem Tycho Brahe Planetarium og Københavns Astronomiske Forening.

Menighedsmøde

posted 27 Apr 2012, 08:32 by Unknown user   [ updated 27 Apr 2012, 09:08 ]

En gang om året skal menighedsrådet afholde et orienterende møde om rådets arbejde og økonomi og redegøre for planerne for fremtiden.  Vi holdt menighedsmøde i Slangerup søndag den 22. april 2012 efter gudstjenesten. I samme forbindelse holdt Slangerup sogns Menighedspleje årsmøde.


Formand Henrik Pedersen tog udgangspunkt i et Grundtvig-citat: "Vi er Guds hus og kirke nu." Det er altså os, der er kirke - en kirke af levende sten. Det afspejler sig i det daglige virke i og omkring kirken. Her fejrer vi gudstjeneste - næsten altid med dåb - og her kommer mennesker for at sætte de store begivenheder som konfirmation, bryllup og begravelse ind i en større og højtidelig ramme. Men der er selvfølgelig mange andre aktiviteter i og omkring kirken. Musik og koncerter, foredrag og arrangementer. For børn, unge og voksne. For at dét kan fungere, er der en organisation bagved. En administration med kordegn og kirketjener. Omkring kirkegården er det et fast team af gravere, som tager sig af både det praktiske og administrative.

Og så er der menighedsrådet, kirkens valgte bestyrelse. Rådet har organiseret sig med en række udvalg. De vigtigste er Kirke- og kirkegårdsudvalget, som arbejder med de fysiske bygninger og kirkegården, Aktivitetsudvalget, som udvikler og koordinerer udbuddet af kirkelige aktiviteter, og Kommunikationsudvalget, som arbejder med kommunikationsstrategi og PR. Kirke-og kirkegårdsudvalget bruger flest penge, men det er Aktivitetsudvalget, der har størst betydning for det kirkelige liv i sognet.

Kirkelige aktiviteter

Norma Nielsen, formand for Aktivitetsudvalget redegjorde for den brede vifte af initiativer, der udgår fra Slangerup kirke og sognegården Kingos Minde. Der er tilbagevendende arrangementer som den månedlige fredagsklub, friluftsgudstjenesten 2. pinsedag, fastelavn, Kingo-dagen i november og de mange tilbud til konfirmanderne. Der er foredrag, studiekreds, udflugter, menighedsrejser og særlige tilbud til børn. 'Samarbejde' er et tema, som dukker op overalt - også i det kirkelige landskab. I Slangerup har vi længe haft et frugtbart samarbejde bl.a. med byens bibliotek, biograf, skole og ældrecenter. Vi samarbejder med kirkerne i Jørlunde og Ølstykke om friluftsgudstjenesten. Og i øjeblikket er vi ved at undersøge mulighederne for at etablere et foredragssamarbejde med nogle af vore nabosogne.

Kan man modtage nadver stående?

Under den åbne diskussion blev det fremført, at knæfaldet efterhånden er så slidt i polstringen, at det kan være en fysisk prøvelse at knæle ved alterskranken. Kirkeværgen orienterede om det projekt til renovering af alterpartiet, som allerede foreligger, men som endnu ikke er iværksat. Projektet omfatter bl.a. et nyt knæfald og en renovering af gitteret. Det blev foreslået, at man midlertidigt fjerner knæfaldet, og at altergang foregår stående, indtil renoveringen er færdig.

I forlængelse af den diskussion kom der også forslag om, at tage indretningen af hele alterpartiet op til fornyet overvejelse med inddragelse af Nationalmuseet, Selskabet for kirkelig Kunst og moderne kunstnere.

Lyd i kirken

Vi har netop fået installeret nyt lydanlæg i kirken med retningsbestemt lyd fra højtalerne. Mikrofonerne er justeret til de enkelte brugere. Der blev udtrykt lidt kritik af, at lyden ikke altid går godt igennem fra prædikestolen. Men netop højtalerstyrke kan justeres fra gang til gang, og det skal kirkepersonalet være opmærksom på - og som Knud provst bemærkede: "Et lydanlæg er ikke for den, der kan høre men for den, der ikke kan høre!"

Menighedsplejen

Slangerup sogns menighedspleje holdt årsmøde i forbindelse med menighedsmødet. Anne-Lise Andersen, medlem af menighedsplejens bestyrelse, orienterede om menighedsplejens arbejde. Menighedsplejen i Slangerup har eksisteret i flere år - men er ny i sin nuværende form og organisering. Menighedsplejen er knyttet til kirken men er uafhængig af menighedsrådet. Bestyrelsen består af 2 medlemmer udpeget af menighedsrådet og to valgte medlemmer samt sognets præster. Midlerne til menighedsplejens arbejde kommer fra kollekter og gaver. I 2011 er der indsamlet kr. 3.208,-. Der er uddelt julehjælp for kr. 3.000,-. Menighedsplejen er organiseret under Samvirkende Menighedsplejer og betaler kr. 900,00 i kontingent. Det giver et driftsmæssigt underskud på kr. 692,- i 2011.

Bestyrelsen er opsat på at udbrede kendskabet til Menighedsplejen og undersøger løbende behov for indsatsområder, der falder ind under menighedsplejens formål. P.t. er der fokus på sociale initiativer for mænd og et samarbejde med Sundhedscentret om anvendelsen af frivillige - og naturligvis det helt overordnede, at yde støtte til værdigt trængende i Slangerup sogn.

Bestyrelsen består af Henrik Pedersen, Jørgen Sørensen, Anne-Lise Andersen og Agnete Dinesen samt sognets to præster. Alle blev genvalgt med akklamation.

Menighedsrådsvalg 2012

I efteråret 2012 er der valg til alle landets menighedsråd - også Slangerup sogn. Normalt vælges et menighedsråd for 4 år ad gangen, men i år er der åbnet mulighed for, at menighedsråd kan lade sig vælge for 2 år. Menighedsrådet ved Slangerup kirke har ansøgt om at komme ind under den ordning - ikke mindst for at tiltrække yngre kandidater, som kan have vanskeligt ved at binde sig for en 4-års periode. Formand Henrik Pedersen opfordrede til at lade budskabet om muligheden for at stille op til menighedsrådet lyde, så vi kan få et godt og bredt sammensat menighedsråd i Slangerup. Der vil løbende blive orienteret om valget og muligheden for at kandidere i annoncer og på hjemmesiden - og tirsdag den 11. september vil der blive afholdt et offentligt møde, hvor det nye menighedsråd vælges på samme måde som det sker til bestyrelser for de mange lokale foreninger i Slangerup, som sportsklubberne eller spejderne.

Tak for et godt og velbesøgt møde!
Sognepræst Klaus Meisner

1-10 of 53