Genvalg over næsten hele linien på konstituerende møde

posted 17 Nov 2011, 00:41 by Unknown user   [ updated 19 Nov 2011, 08:52 ]
På det årlige konstituerende møde i Slangerup Sogns Menighedsråd onsdag den 16. november 2011 var der genvalg over næsten hele linien. Niels Jensen blev genvalgt til formand. Henrik Pedersen blev genvalgt til næstformand og kasserer. Søren Winkler Hansen blev genvalgt til kirkeværge. Jørgen Steen Andersen blev genvalgt til kontaktperson, og desuden valgt til arbejdsmiljøleder. Anders Alsløv blev genvalgt som bygningssagkyndig. Knud Henrik Andersen blev genvalgt som underskriftberettiget sammen med formand i sager om køb og salg af fast ejedom samt lån. Søren Winckler Hansen og Norma L. Nielsen blev genvalgt som anvisningsberettigede.

Møde i går var også det sidste vi holdt på Slangerup Gjæstgivergård. Det har været dejligt at kunne benytte et lokale på Slangerup Gjæstgivergård i de år hvor vi ikke har haft et anvendeligt sognehus. Det har vi nu, og fremover vil menighedsrådsmøderne blive afholdt i vort nye sognehus.
Comments