Kirke og Kunder tændte juletræet i Slangerup

posted 28 Nov 2010, 10:45 by Unknown user   [ updated 28 Nov 2010, 23:39 by Niels Jensen ]
Søndag eftermiddag havde næsten 150 personer fundet vej til De ni læsninger ved gudstjenesten i Slangerup Kirke - Skt.Mikaels den 1. søndag i advent. Kirken og byen var pryget af nyfalden sne, som tog sig flot ud i frostvejret. Ved gudstjeneste, som sognepræst Rikke Bertelsen ledte, læste medlemmer af menighedsrådet og læg medlemmer af menigheden hver en af de ni små
historier om Jesu liv. Adventskransen var hængt op, og det første lys tændt. Julekrybben lavet af 3 klasserne på Byvangskolen var på plads i våbenhuset.

Efter gudstjenesten gik vi i processen til juletræstændingen foran Slangerups gamle rådhus. Processionen bestod af kommende konfirmander med fakler, børn med staldlygter, og alle os andre, og turen gik vest om tårnet og hen over kirkegården, forbi kirkekontoret og ad Kannikestræde til juletræstændingen.
Heldigvis var den kørende trafik i Kongensgade stoppet i timerne omkring juletræstændingen, så det var sikkert for processionen af krydse gaden.

Inden juletræstændingen sang Skt. Mikaels Koret dirigeret af organist Nicolai Kjølsen "Amazing Grace", "Der tændes tusind julelys" og "This little light of mine". Derefter takkede formanden for Cityforeningen for opbakningen omkring byens juleudsmykning, der blev sunget en julesalme, og sognepræst Caja Winterø talte om julefreden inden det lokale beredskab tændte juletræet præcis klokken fem.

Tilsyneladende var både kirken og rådhuspladsen mere fuld i år, end hvad der er normalt på 1. søndag i advent, men vejret bidrog jo også til den rigtige stemning ved arrangementet. Et arrangement, som kun er muligt gennem et flot
sammenarbejde mellem mange organisationer i byen. Med risiko for at udelukke nogle så var Lions Club der med en bod med æbleskiver og gløgg, det lokale beredsskab med brandbiler og fyrværkeri ved tænding af juletræet, Slangerup Kirkes Skt. Mikaels kor med sang, børn fra kirken med staldlygter og konfirmander med fakler. Det hele smukt koordineret af Cityforeningen.

Kirkeåret følger ikke helt kalenderåret. 1. søndag i advent er også den første søndag i det nye kirkeår. Din lokale kirke markerede det ved ekstra ringninger af Skt. Mikaels Ringerlaug lørdag ved solnedgangstid, og i dag inden gudstjenesten. Og fra denne dag indtil Kyndelmisse i februar kan du hver aften nyde den smukt oplyste kirke når du køre hjem fra julehandel i byen eller arbejde.