Kongerækken revideret og gennemgået

posted 16 Oct 2010, 05:15 by Unknown user   [ updated 16 Oct 2010, 11:53 ]
Torsdag den 14. oktober gav historiker, turistchef, lokomotivfører, direktør af Incentive Solutions Scandinavia Stig Colbjørn Nielsen et foredrag om Slangerup tidligste tid bl.a. med udgangspunkt i de seneste udgravninger i Slangerup. Titlen på foredraget var "Konge-, kirke- og købmandsmagt", det fandt sted i Slangerup Kirke. Som sædvanglig til sådanne arrangementer var der gratis adgang.

Den danske kongerække blev gennemgået fra sagnkongerne, over jernalderkonger, vikingekonger, middelalderkonger og renæssancekonger til enevælde og nutid. Hvor den nuværende regent måske skulle have været Margrethe den Fjerde. Thi man ved nu, at Margrethe den Første, som var gift med vikingekongen Harald den Sjette "Hen", var de facto regent i interregnum lige før 1080, og Margrethe den Anden "Sprænghest", som vor Erik den Femte "Klipping" værge og mor, også var de facto regent i perioden 1252-1259, og Margrethe den Tredje - fuldmyndig moder - regerede fra 1387 til 1412, og samlede norden i Kalmerunionen. Logikken siger så, at vor nuværende regent burde være Margrethe den Fjerde. Men det vidste Jens Otto Krag ikke, da han fra balkonen på Christiansborg Slot råbte "Leve Dronning Margrethe den Anden af Danmark". Den seneste historiske forskning laver således fortsat om på vor kongerække.

Stig fortalte også, at de seneste udgravning i byen, bl.a. på grunden, hvor Kingos Minde stod, viser, at der boede almindelige mennesker på dette sted i tiden før år tusind. Ved udgravningerne under det tidligere Kingos Minde fandt man bl.a. en trækam fra den sene vikingetid, samt en kniv som også formodes at datere sig fra denne tid. Endelig blev der fundet spor af stolpehuller og masser keramik stammende fra almindelige menneskers liv.  Stig Colbjørn opdeler Slangerup historie i 5 perioder: "Oldtidens tåger" - tiden før år 900, "Vikinger og Hvide Krist" - tiden fra 975 til 1050, "Kongernes Slangerup" - tiden fra 1150 til 1530, "Fra renæssance til katastrofe" - tiden fra 1530 til 1730, "Fugl Phønix" - tiden fra 1730 til nutiden. 

Stig Colbjørn fortæller om de historiske vingesus i samme stil, som Palle Lauring gjorde i mange TV-udsendelser, og også Claus Hagen Pedersen gør når han kæder historie og musik sammen i radioprogrammet "Eldorado". Således kan være enig eller uenig i nogle synspunkter, bl.a. formålet med Erik den Første "Ejegod" rejse til Byzans, og det præcise formål med i 1090'erne at bygge en kirke i Slangerup på størrelse med den nuværende Roskilde Domkirke. Men god underholdning historiefortolkning det er det ihvertfald.
Ċ
Unknown user,
22 Oct 2010, 22:49