Mange forskellige efterårsaktiviteter i kirken

posted 16 Jul 2010, 04:02 by Unknown user
Slangerup Kirke aktivitetsudvalg har planlagt et rigt program af aktiviteter i efteråret. Programmet vil blandt andet omfatte en Thomas Kingo dag i november måned, og vor traditionelle høstgudstjeneste med frokost på Gjæstgivergaarden efter gudstjenesten.

På det musiske område vil efteråret bl.a. byde på en Chopin-aften med pianist Anne Øland, og til december opførelse af Bach's Juleoratorium i kirken. Begge disse koncerter vil være betalingsarrangementer.

Mere information om efterårets aktiviteter forventes offentligtgjort i løbet af august måned.
Comments