Så flytter kirkekontoret!

posted 6 Nov 2011, 22:36 by Unknown user   [ updated 7 Nov 2011, 10:07 ]
Det nye sognehus set fra øst
I dag og i morgen flytter kirkekontoret fra Kannikestræde 1 på nordsiden af den ældste del af kirkegården til Strandstræde 4 på sydsiden af den nyeste del af kirkegården. Mens håndværkerne er i gang med de sidste ting i det nye sognehus, så ankommer flyttebilen her i formiddag til Kannikestræde 1. Bilen bliver læset med alle de papirer, som en moderne kirkekontor stadig indeholder - selv om kirkebøgerne i mere end ti år har været elektroniske. Derudover flytter vi nogle få møbler, så kontoret kan fungere på den nye adresse indtil nogle nyindkøbte møbler dukker op.
Det nye sognehus på Strandstræde 4 har 3 etager: kælder, stue og 1.sal. I kælderen er der en stor menighedssal, som vil have plads til 60 personer til foredrag, salmesangsaftener m.v. Ved siden af menighedssalen er der et lille anretter køkken og nogle toiletter. Derudover er der arkiv, depotrum og teknikrum. I stueetagen er der kontorer for kirkens personale: kordegn, graver, kirketjener og den ene af vore præster samt et mindre mødelokale, som også vil fungere som personalestue. På første sal er der to store konfirmandundervisningslokaler hver med sit lille tekøkken.
Flytningen har været planlagt længe, og faktisk blev de første aftaler med TDC om flytning af telefon og internet allerede underskrevet i slutningen af september. Det er en ret kompliceret flytning, idet vi samtidig ønsker at opgradere vor service. Udover selve flytningen, så omfatter dette projekt også ændring af ældre fastnetnumre til mobilnumre i TDC's IP Telefoni system Scale. Når tingene er på plads, så skulle det give mulighed for altid at komme af med en meddelelse til en af vore præster eller en af vore øvrige medarbejdere uanset tidspunktet på dagen. Og når du ringer til hovednummeret, så får du mulighed for at blive direkte viderestillet til den du ønsker at tale med. Hvad enten det er en af vore præster, kirketjeneren, graveren eller organisten.
Comments