Samtalegudstjeneste og menighedsmøde

posted 11 Sept 2011, 11:25 by Unknown user
Torsdag den 8. september var der samtalegudstjeneste og menighedsmøde i Slangerup Kirke. Det var første gang, at vi forsøgte os med en samtalegudstjeneste. Desværre dominerede personale og menighedsrødder forsamlingen. Under ti medlemmer af menigheden - udover de der allerede var aktive i det kirkelige arbejde enten gennem ansættelse ved kirken eller gennem medlemskab af menighedsrådet - havde fundet vej til kirken denne aften. Ud af en medlemsskare på over 6.000 kan det på ingen måde siges at være særligt mange.

Menighedsmødet er et nyt årligt møde, som den nye lov om menighedsråd pålægger menighedsrådene at afholde. Meningen er, at der skal gøres status for det forgangne og fremlægges planer for den kommende tid. Derudover er det - sådan kan man fortolke bemærkningerne til loven - et forsøg på at gøre demokratiet mere nærværende i det lokale kirkelige liv ved en mere regelmæssig kontakt mellem menighed og menighedsråd end et valg hvert fjerde år giver. 

Naturligvis har medlemmer af et menighedsråd mange idéer om gudstjenester og hvad der ellers sker i og omkring kirken. Flere er også trænede debattører. Der kan de - såfremt de får lov - nemt dominerer debatten på en sådan samtalegudstjeneste. Og det kom de nok til i torsdags. Til skade for demokratiet.

Det gjorde det ikke bedre, at menighedsrådsformandens beretning for det forgangne år (2010) blev lidt at en monolog, selv om den var baseret på billeder fra en del af livet omkring Slangerup Kirke. Det virkede som om, at efter visningen af de mange billeder, så var det tid til socialt samvær, og sorrig og glæde i en lidt moderniseret udgave. Demokratiet forsvandt i formalia - måske fordi menighedsrådet ikke havde gjort sig klart hvad man ville opnå ved mødet?
Comments