Nyt menighedsråd valgt af valgforsamling

posted 12 Sept 2012, 06:40 by Unknown user   [ updated 13 Sept 2012, 00:09 by Unknown user ]
Menighedsrådsvalg
Tirsdag aften blev der valgt nyt menighedsråd i Slangerup Sogn. Det skete ved en valgforsamling hvortil 28 medlemmer af menigheden var mødt op. Valgforsamlingen foregik i det nye sognehus på Strandstærde 4, og startede kl. 19.00 og sluttede omkring kl. 22.00. Den meget komplicerede procedure for valgforsamlingen kan man læse om andet steds, men resultatet af afstemningen blev, at menighedsrådet i Slangerup Sogn sandsynligvis kommer til at bestå af følgende medlemmer af menigheden:
 • Peter Nielsen (25)
 • Jørgen Andersen (20)
 • Norma Lønsmann Nielsen (20)
 • Jørgen Peter Sørensen (18)
 • Suzanne Wulff Harslund (16)
 • Kurt Lundstrøm (16)
 • Vivian Krogh Hansen (15)
 • Kathrine Grundahl (14)
 • Helle Boisen Andersen (13)
 • Erik Fristrøm (13)
 • Agnete Larsen (8)
Der står 'sandsynligvis' fordi den nye form for menighedsrådsvalg indeholder en sikkerhedsventil. Denne sikkerhedsventil betyder, at en gruppe sognebørn, som ønsker at påvirke menighedsrådsarbejdet har indtil tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 til at indlevere en alternativ kandidatliste til valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen består af menighedsrådsmedlem Jørgen Sørensen og sognepræst Caja Winterø. Kordegn Helle Sylvest fungerer som udvalgets sekretær. 
Indleveres en sådan alternativ kandidatliste, så afholdes et egentligt valg til menighedsrådet tirsdag den 13. november 2012. I alle tilfælde vil valget gælde for 2 år, så der igen vil være menighedsrådsvalg i Slangerup Sogn i 2014.
Sammensætningen af det nye menighedsråd betyder, at gennemsnitsalderen falder betydeligt, og at der bliver bedre forbindelser til de miljøer hvori sognets børn og unge mennesker færdes. Det er yderst positivt, og har i flere år været et stærkt ønske hos bl.a. tidligere menighedsrådsformand Niels Jensen.
ĉ
Unknown user,
12 Sept 2012, 06:40
Comments