Personerne bag kirken

Der er fire grupper af personer bag kirken. Først og fremmest er der menigheden, dvs alle jer i Slangerup Sogn, som har valgt at være medlem af den danske folkekirke. Det er mere end 6.000 mennesker.

Så er der alle kirkegængerne både dem, som kommer fordi de er inviteret til et bryllup, en konfirmation eller en barnedåb. Og de mange, som kommer og besøger kirken for at indtage historiens vingesus. Kirkegængerne tæller også to kernegrupper: de som regelmæssigt går til gudstjeneste om søndagen og de som er medlem af en af kirken grupper af frivillige: Skt. Mikaels Koret, Skt. Mikaels Ringerlaug eller Skt. Mikaels Ensemblet. På et år bliver antallet af besøgende fra disse gruppe meget mere end medlemstallet i byen.

Så er der dem, som interesserer sig for kirkens liv. Det er kirkens personale og medlemmerne af menighedsrådet. Sammenlignet med de foregående grupper så er det en meget lille gruppe - under 50 personer. Personalet tæller to præster, en kordegn, en kirketjener, en organist, en graver og en gravermedhjælper blandt de fuldtidsansatte. Derudover er der to deltidsansatte kirkesangere og et antal tilkaldevikarer for kordegn, kirketjener og organist samt nogle rengøringsassistenter. Menighedsrådet tæller udover de to præster og en personalerepræsentant i dag 10 valgte medlemmer blandt de mere end 6.000 folkekirkemedlemmer i Slangerup.

På de følgende sider kan du læse lidt mere om de to sidste persongrupper. Medlemmer af de to første grupper møder du dagligt når du bor og lever i Slangerup, så dem behøver vi ikke fortælle om her.