Biskop og provst er enige!

posted 2 Dec 2011, 10:37 by Unknown user
Ved den officielle indvielse af vort nye sognehus efter en festgudstjeneste i Slangerup Kirke søndag formiddag var både biskoppen over Helsingør Stift og provsten for Frederikssund Provsti tilstede. Medarbejdere i både stift og provsti har i forbindelse med byggeriet hjulpet med at få fjernet forskellige sten på vejen, så vi allerede i år kunne tage vort nye sognehus i brug. Ved den officielle invielse i konfirmandlokale nord på 1.sal i det nye sognehus talte de begge, og begge udtrykte glæde over at navnet Kingo blev bevaret i husets navn.

Efter de officielle taler havde jeg lejlighed til at tale med de to gejstlige repræsentanter, og give udtryk for mit synspunkt, at huset gerne måtte få et mere nutidigt og fremadrettet navn en blot "Kingos Minde". Det var de begge enige i, og som eksempler blev "Kingo sognehus" og Kingo sognecenter" nævnt. Et sådant navn ville gøre det muligt at kombinere noget gammelt, nemlig bogstaverne K I N G O, som prydede den tidligere bygnings facade ud mod Strandstræde med noget nyt "sognehus" eller "sognecenter" - eventuelt skrevet med fin skråskrift.
Comments