Den administrative arbejdsbyrde

posted 16 Oct 2010, 10:44 by Unknown user   [ updated 5 Nov 2010, 04:01 by Niels Jensen ]
Lige nu er mange kontaktpersoner i landets menighedsråd i gang med at behandle henvendelser fra de faglige organisationer om ændringer - normalt forhøjelser - i de ansattes løn og/eller forskellige tillæg.  Lad os lige stoppe op og se hviken situation Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd har bragt menighedsrådene i.

Efter de nye overenskomst er det menighedsrådene, som hvert år skal forhandle med de faglige orgranisationer om ændringer i de ansattes lønforhold. Hvad vil det sige? Det vil sige, at regne armatører i faglige forhandlinger skal forhandle med de faglige organisationers professionelle folk. En ganske ulige kamp! Der er nok ikke mange menighedsrådsmedlemmer, som er gået ind i det kirkelige arbejde for at forhandle løn med de ansattes professionelle forhandlere. I det mindste kender jeg ikke nogen.

Lad  os lige se på hvad der sker i andre folkevalgte organisationer. Eksempelvis landets næsten 100 kommunalbestyrelser. Såfremt den kommunale måde at gøre tingene på skulle svare til det menighedsrådene nu bliver udsat for, så skulle kommunalbestyrelsesmedlemmerne hver år bruge tid og ressourcer på at forhandle tillæg direkte med de ansattes forskelllige organisationer. Er der nogen, som kunne forestille sig, at kommunalbestyrelsesmedlemmer skulle forhandle direkte med de organisationer, som repræsentere kommunens ansatte? Nej, det er der nok ikke, for i de kommunale regi har man fornuftigt vis ansat nogle professionelle ledere, som forhandler med de ansattes organisationer på vegne af kommunalbestyrelsen. Det betyder, at professionelle forhandlere for kommunen sider over for professionelle forhandlere for de ansatte. Det giver en mere lige kamp!

Derfor vil jeg mene, at det system, som Landsforeningen af Menighedsråd i samarbejde med Kirkeministeriet har påduttet menighedsrådene, er en om'er!

Endnu mere uforudståeligt bliver det nye system, når man ved, at de fleste kommer ind i det kirkelige arbejde fordi de har løst til at arbejde med de kirkelige aktiviteter, som gudstjenester, koncerter, minikonfirmander, og meget mere, men ikke for at skulle sætte sig ind i det fagretslige system, og udføre administrativt arbejde. Kommunalbestyrelsen udføre jo heller ikke administrativt arbejdet. Den tager stilling til indstillinger fra kommunens administrative system. Måske ville det være en god idé, om det kirkelige system organiserede sig på en lignende måde.
Comments