Det bliver et spændende år for dit sogn!

posted 2 Jan 2011, 06:56 by Unknown user   [ updated 8 Apr 2011, 13:44 by Niels Jensen ]
Så er vi kommet ind i 2011, og det tegner til at blive et rigtig spændende år for Slangerup Sogn. Byggeriet af vort nye sognecenter, som jeg synes vi bør kalde Kingo Sognecenter. Hverken den nu nedrevne bygning fra 1914 var eller den nye bygning er tænkt som et minde over den skotske indvandresøn, som for nogle århundrede siden blev præst i sin fødeby. Den nye bygning er tænkt som en moderne ramme om kirkekontorets og sognets mange andre sociale aktiviteter - et center for hele sognet. Forhåbentligt kan vi flytte ind i løbet af efteråret, men inden da mødes vi forhåbentligt til rejsegilde.
Navnet Kingo Sognecenter er også i tråd med det der sker på Slangerup Ny Kirkegård, som vort kirkeudvalg foreslår skifter navn til Thomas Kingos Have efter de første faser af Charlotte Skibsteds smukke projekt til udvidelse af antallet af urnegravpladser forhåbentligt blive gennemført i 2011.

Disse ting er imidlertid ikke det eneste dit menighedsråd har gang i. I løbet af året skulle vi også gerne have taget fat på udskiftning af taget på Slangerup Præstegård. Det er en udskiftning, som der efterhånden har været talt om i mange år, og som på grund af bygningens status som bevaringsværdig er blevet yderligere forsinket. Endelig har vi et ikke helt lille projekt omkring ændring af afvandingen af kirkegården mod syd. Den nuværende situation ødelægger kirkemuren, så den se fra præstegårdshaven aldrig tager sig særligt pænt ud. Det håber vi også at få gjort noget ved i det nye år. Derudover har vi også et mindre problem med at vand fra området omkring tårnet under kraftige regnskyld trænger ind i vort kapel. Det er der også en løsning på, som forhåbentlig også kan blive færdig i dette år.

Så der er ganske meget at lave for dit menighedsråd i dette år, men vi skal nok også huske at arrangere koncerter, foredrag m.v. Den første koncert bliver Slangerup Korets opførelse af Mozarts Requiem den tredje søndag i januar.
Godt Nytår!
Comments