Er det demokratisk?

posted 2 Feb 2011, 12:19 by Niels Jensen   [ updated 8 Apr 2011, 13:44 ]
Et par gange har jeg været til generalforsamling i distrikts-foreningen for vort område. Som jeg har forstået det, så er de menighedsråd, som er medlem af Landsforeningen af Menighedsråd automatisk tilknyttet en distriktforening. De fleste steder i landet er der én distriktforening for hvert stift, men i vort stift er der af historiske og andre årsager 3 distrikts-foreninger.

Distrikts-foreningerne tilbyder - mod en mindre betaling - forskellige kurser for medlemmer af distriktets menighedsråd. Der er nok ikke noget i vejen for, at denne opgave kunne ligge i et andet regi, men af historiske og andre årsager ligger den i distrikts-foreningerne.

Vor distriktforening, som hedder - af historiske og andre årsager: Distriktforeningen Frederiksborg - afholder en årlig generalforsamling på en central location i distriktet: Hillerød. Årets generalforsamling finder sted den 28. februar og dagsorden med invitation til generalforsamlingen blev sendt til menighedsrådene den 28. januar. Helt i orden!

Men hvad siger dagsordenen om indholdet af generalforsamlingen? Som ved alle generalforsamlinger starter man med at vælge en dirigent. Igen: Helt i orden. Dernæst vælger man - lidt utraditionelt - to stemmetællere. Det skyldes, at også når afstemningen foregår ved håndsoprækning tæller stemmerne. De fleste andre generalforsamlinger, som jeg gennem årene har deltaget i lader dirigenten afgøre om en afstemning ved håndsoprækning går den ene eller den anden vej. Ved sidste års generalforsamling glemte man at spørge om der var nogen, der hverken stemte for eller imod. Det gav et gult kort fra kirkeministeren.

Næste dagsordens-punkt er også helt traditionelt formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år. Den er til gengæld ikke helt traditionel, idet der ikke foreligger nogen skriftlig beretning. Selv i den lille grundejerforening, som jeg er medlem af fremlægger formanden en skriftlig beretning. Men ikke i vor distriktforening. Er det demokratisk?

Efter formandens beretning følger så regnskabaflæggelse - også ganske traditionelt. Men nu begynder det at blive lidt uldent. Distriktforeningens økonomi er i stor udstrækning baseret på kontingentbetalinger fra distriktets menighedsråd, dvs. på midler opkrævet via kirkeskatten. Derfor forekommer det mig lidt usædvanligt, at betalingen for revision af regnskabet kan klares med et par flasker god rødvin til revisorerne. Er det demokratisk?

Efter godkendelse af regnskabet for det forgangne år følger en gennemgang af indeværende års budget. Og nu bliver det mere uldent. Bestyrelsen fastlægger nemlig selv hvor mange penge den ønsker at anvende på bestyrelses honorar - af historiske og andre årsager. Det er i stærk kontrast til den kontrol der er med de kirkeskattekroner, som menighedsrådene bruger. Er det demokratisk? 

Generalforsamlingen skal iøvrigt ikke godkende budgettet, som er fremlagt, at den afgående bestyrelse.

Efter diskussion af budget følger fastlæggelse af kontingent. Foreningen har to indtægtkilder: kontingent fra menighedsrådene og kursusafgifter fra kursusdeltagerne. Det skal godkendes af generalforsamlingen. Er det demokratisk? JA!

Iøvrigt fremgår det af dagsordenen til årets generalforsamling, at der ikke skal vælges nye bestyrelses-repræsentanter i år. Kan det være demokratisk?
Comments