Hvad er barnets navn?

posted 13 Jul 2011, 11:22 by Unknown user   [ updated 4 Aug 2011, 11:41 ]
Ved enhver dåb i Slangerup Kirke er der to spørgsmål, som præsten næsten altid stiler. Det første er: "Er barnet hjemmedøbt eller tidligere døbt?". Hertil er svaret næsten altid nej! Det andet spørgsmål er: "Hvad er barnets navn?". Her ændre svaret sig fra dåb til dåb og fra år til år. 

Som du måske har bemærket, så er Slangerup Sogns Menighedsråd i fuld gang med at opføre et nyt hus på adressen Strandstræde 4 nærmest vest for vor kirke. Dette hus kommer til at huse en stor mødesal til omkring 60 personer i kælderen, to konfirmandundervisningslokaler på 1.sal og i stueetagen kontorer for kordegn, graver, præst og kirketjener. 

Tidligere lå der på stedet en bygning med navnet "Kingos Minde". Den blev opført af en gruppe indremissionske Slangerup borgere i begyndelsen af forrige århundrede, og fungerede som missionshus indtil midten af 70'erne. Reglerne i den gamle fundats for dette hus sagde bl.a. at der ikke måtte udskænkes alkohol, og så vidt jeg erindre, så måtte der heller ikke spilles kort eller danses. Efter Slangerup Sogns Menighedsråd overtog bygningen i slutningen af halvfjerdserne, så blev den gamle fundats regler ikke altid overholdt. Den gamle bygning indeholdt en lille og en stor sal i stuen, og på første sal var der en ét værelses lejlighed, som helt op til begyndelsen af halvfemserne blev beboet af huset bestyrer.

Nu får vi - det vil sige menigheden i Slangerup Sogn - et nyt hus med nogle nye funktioner, men også med mulighed for genoptage nogle af de gamle funktioner, eksempelvis eftermiddagskaffemøder for byens ældre borgere. Spørgsmålet er så: "Hvad skal huset hedde?". En mulighed kunne være blot at beholde det gamle navn. Da den nye bygning på mange måder - efter bestemmelse af Frederikssund Kommunalbestyrelse - ligner den gamle, så er det jo en nærliggende mulighed. Imidlertid for den nye bygning nogle nye funktioner, som den gamle bygning ikke havde, så måske skulle man overveje blot at bruge noget af det gamle navn. Det kunne man gøre ved at kalde den nye bygning for "Kingo Sognehus".

Faktisk passer dette godt med at Slangerup Ny Kirkegård efter den igangværende udvidelse af antallet af urnegravsteder vil tage navneforandring til "Kingos Have". Desuden har vi jo allerede "Værestedet Kingo" i Kongensgade. Så hvorfor ikke?
Comments