Hvorfor er kirken for stor til byen?

posted 21 Dec 2011, 23:50 by Unknown user
Slangerup Kirke er en af Nordsjællands største kirker, og den ligger i et sogn med over 6.000 folkekirkemedlemmer. Imidlertid er det sjældent, at disse mange medlemmer fylder kirke. Faktisk sker det kun to gange om året: til juleaftensgudstjenesterne, som omkring 1.000 medlemmer kommer til, og til konfirmationsgudstjenesterne, som tiltrækker lidt flere. Resten af året møder under 50 personer - eller under 1% af medlemmerne - op til søndagsgudstjensterne - groft sagt. Sagt på en anden måde, så ville der være rigeligt plads selv hvis gudstjenesterne blev forlagt til det nye sognehus, og så kunne kirkebygningen anvendes til noget andet.

Såfremt blot 2% af medlemmer kom i kirke hver søndag - det svarer til at man gik til gudstjeneste to gange om året - så ville kirke se fuld ud hver søndag. Hvorfor sker det ikke? Er det fordi gudstjenesterne ligger på et forkert tidspunkt i forhold til familielivet? Er det fordi man ikke får nok med hjem fra oplevelsen? Er det fordi man keder sig under gudstjenesten? Er det fordi man ikke kan forstå hvad præsten forsøger at sige i sin prædiken? Er det fordi de "faste" ikke byder én velkommen?

Desværre ved jeg det ikke! Hvis vi vidste det, så kunne vi jo gøre noget ved det, og måske lokalt vende medlemsflugten.

PS: Jeg ved godt at ovenstående billede er lidt fortegnet. Ved mange af søndagsgudstjenesterne er der jo barnedåb, og ofte udgør dåbsgæsterne et betydeligt flertal af de stilstedeværende. Også ved mange begravelser og bisættelser kommer der betydeligt flere i kirken end til en almindelig søndagsgudstjeneste. Men alligevel: Kirke virker alt for stor når der er under 50 medlemmer til stede!
Comments