Tror du, at hele menneskeheden kan leve i fred og harmoni?

posted 8 Apr 2011, 13:21 by Niels Jensen   [ updated 22 Sept 2011, 22:44 by Unknown user ]
Hvis du svarer ja til spørgsmålet i overskriften, så kan jeg anbefale dig at læse den canadiske fysiker Stuart A. Kauffman's bog "Reinventing the Sacred". Kauffman er en af det stigende antal fysiskere, som ikke tror, at alt kan reduceres til atomer og endnu mindre elementer som protoner og neutroner og de dele de måtte bestå af. Kauffman mener heller ikke, at bare vi får tilstrækkeligt hurtige computere, så kan vi simulere alt.

Tværtimod så har Kauffman den holdning, at udviklingen er uforudsigelig både på det biologiske niveau og på det økonomiske niveau. Undervejs kommer han med nogle ganske simple eksempler: Hvem kunne i 1930'erne have forudsagt udviklingen af en fjernbetjening? Fjernbetjening til et fjernsyn er jo ikke relevant så længe der kun er én fjernsynkanal. Han kalder det at udviklingen forgår i det mulige nærområde.

I slutningen af bogen kommer Kauffman også ind på hvad en global etik skal indeholde. Hans forslag er baseret på en lille diskussions gruppe, som det Interdenominational Theological Center i Atlanta, Georgia bragte sammen for nogle år siden. De kalder diskussionsgruppens udmelding "Principerne for et nyt paradis" og det beskrives som "En verden hel og åben hvor livet blomstre, vi kræver retfærdighed, respekt og ærbødighed, omfavner forandring, omformer affald og overskud, respekterer forskelle, er i harmoni med naturen, fremer almen værdi og sammenhold. Og hvor vor handlinger er drevet af en progressiv dialog med udgangspunkt i et neutralt sprog, tilbagemeldinger, klogskab, og multiple centre" - så godt som jeg nu formår at oversætte det.

Jeg tenderer til ikke at være helt enig med Kauffman i alle hans idéer, men finder, at bogen er et værdifulgt bidrag til forståelse at skitsmaget mellem de fysikere, som mener at alt kan beskrive ved et tilstrækkeligt stort antal meget små elementer, og den voksende gruppe, som siger det er ikke muligt. Der er imidlertid efter min mening yderst interessant, at Kauffman er enig i Søren Kirkegaards udsagn, at livet leves forlæns, men forstås baglæns.
Comments