Menighedsråds formænd

Peter Nielsen

Blev valgt ind i menighedsrådet ved valgforsamlingsvalget i september 2012, og valgt til formand på det konstituerende møde i november samme år.

Henrik Pedersen

Henrik Pedersen blev valgt til formand for Slangerup sogns menighedsråd i foråret 2012 efter i nogle år at have været næstformand og aktivt medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget.

Niels Jensen

Niels Jensen blev første gang valgt til formand for menighedsrådet i november 2006. Niels blev valgt ind i rådet i fobindelse med valget i november 2004, hvor han stillede op på en liste med Rasmus Dreyer som spidskandidat.
På den konstituerende møde i november 2004 blev Niels valgt til personalechef, og han fungerede som sådan indtil valget som formand. 

Som formand har Niels bl.a. taget initiativ til en fundstændig digitalisering af menighedsrådets korrespondance arkiv med læse adgang for rådet medlemmer fra deres hjemme PC.

Niels holdt af helbredsmæssige grunde op som formand tidligst i 2012, men fortsatte som menigt medlem af menighedsrådet til udgangen af valgperioden.

Stig Colbjørn Nielsen

Stig Colbjøn Nielsen blev første gang valgt til formand efter afstemningsvalget i 2004, og fungerede som formand til slutningen af 2006.
Stig tog bl.a. initiativ til dannelse af et ringerlaug ved kirken til at hjælpe med de store manuelle ringninger ved de kirkelige højtider og kirkens konfirmationer.

Kurt Lundstrøm

Kurt Lundstøm var formand for menighedsrådet i en hel periode, men har også haft andre tillidshverv. Blandt andet har han været formand for kirke- og kirkegårdsudvalget.
Kurt blev senest valgt ind i rådet ved valget i 2008, men valgte af personlige grunde at træde ud i begyndelsen af 2010.
 
Showing 11 items
FornavnEfternavnFraTil
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
FornavnEfternavnFraTil
Peter Madsen 2 December 2012  
Henrik Pedersen 26 February 2012 1 December 2012 
Niels Jensen 3 December 2006 25 February 2012 
Stig Colbjørn Nielsen 28 November 2004 2 December 2006 
Susanne Henneberg 2 December 2001 27 November 2004 
Jørgen Peter Sørensen 1 June 2001 1 December 2001 
Kurt Lundstrøm 1 December 1996 30 April 2001 
Karen Petersen 27 November 1994 30 November 1996 
Anders Alsløv 29 November 1992 26 November 1994 
B. Lund Jensen 3 December 1967 30 November 1968 
Kurt Lundstrøm  31 May 2001 
Showing 11 items
Comments