Vort Personale

Kordegn Helle Sylvest

Helle er udover at være uddannet kordegn også uddannet jurist. Helle har taget hele kordegneuddannelsen inklusive regnskabsmodulerne. Helle startede som kordegn i 2006, samtidig med at Anna startede som kirketjener. Helle assisterede også ved digitaliseringen af kirkebøgerne nogle år før.

Kirketjener Anna Marie Jensen

Anna startede som kirketjener i Slangerup Sogn i foråret 2006, og gik straks igang med at tage den række kurser ved AMU-Center Svendborg, som uddannelsen til kirketjener består af. Anna har tidligere studeret bl.a. børns tidlige udvikling, religion, græsk og hebraisk ved University of Toronto og University of Western Ontario, hvorfra hun har en B.A. grad. Hun bringer til os erfaringer fra mange års søndagsskoleundervisning i Hamilton og i Sarnia samt pasning af små børn og pleje af særligt svage personer i Danmark.

Graver Arne W. Andersen

Arne kom til Slangerup Kirkegård i 1984. Arne er uddannet gartner med en 2-årig overbygning som planteskoletekniker. Arne har lavet et arkiv med alle begravelser i Slangerup siden 1870'erne, da kirkegården første gang blev udvidet mod syd. Arkivet indeholder også farvebilleder af mange gravsten fra kirkegården.

Gravermedhjælper Niels Helge Rønkjær

Niels Helge blev ansat som gravermedhjælper på Slangerup Kirkegård efter en kort tid som vikar ved enkelte begravelser og bisættelser. Niels Helge har en gartneruddannelse.

Rengøringsassistent Johannes Krabbe

Johannes Krabbe er i gang med at færdiggøre sin gymnasieuddannelse, er aktiv spejder, og går i sin sparsomme fritid rent i vort nye sognehus. Johannes har tidligere gjort rent i det gamle kirkekontor i Kannikestræde.

Organist Nicolai Kjølsen

Nicolai Kjølsen startede som organist ved Slangerup Kirke i efteråret 2006, og meget hurtigt fik vi glæde af både Nicolais evner som organist og som pianist ved den første af en tilbagevendende serie koncerter med både orgelmusik og klavermusik. Nicolai har udover sin organistuddannelse en pianistuddannelse fra Det kgl. Musikkonservatorium med speciale i akkompagnement og kammermusik. Efterfølgende er uddannelsen blevet supleret ved studier hos flere udenlandske pianister.
Siden har Nicolai etableret Slangerup Kirke på det musiske landkort i Nordsjælland med bl.a. opførelse af Händels Messias i både 2007 og 2009 med fire prominente solister og et stort professionelt kor og orkester, samt den årligt tilbagevendende koncertserie Klassisk Midsommer i Slangerup Kirke - Skt. Mikaels.

Nicolais evner som komponist er bl.a. kommet til udtryk gennem to marcher til kongehuset: "Dronning Margrethes Jubilæumsmarch" og "March til Kongeskibet Dannebrog". Sidstnævnte spilles hvert forår når Dronningen første gang går ombord på Dannebrog. Nicolai er også den ene del af Duo la Valse, som har indspillet flere CD'er, som "Schubert på Fredensborg", "Sommerregn" og "Tusind Julelys". Duo la Valse har optrådt bl.a. ved Amalienborgkoncerterne og ved Prinsgemalens årlige Musikaftener på Fredensborg Slot. Senest har Nicolai komponeret "Kingo Fantasi" over salmen sorrig og glæde. Den blev uropført i Slangerup Kirke - Skt.Mikaels i forbindelse med Hendes Majestæt Dronningens besøg den 10. september 2009.

Kirkesanger Viggo Nielsen

Viggo kom til Slangerup i 1973 og blev i foråret 1979 ansat som kirkesanger. 
I alle årene har hans virke foregået i weekenderne, mens hverdagstjenesterne blev varetaget af diverse vikarer, idet han arbejdede som ingeniør på en armaturfabrik i København inden for "normal" arbejdstid. Også som pensionist opretholdes denne ordning, således at han stadig kun betjener kirken ved gudstjenester og højmesser på søn- og helligdage, og ved bryllupper og begravelser på lørdage.
Med ansættelse i mere end 30 år er salmebog og koralbog for længst gennemsunget, men med diverse tillæg der i årenes løb er dukket op, og ikke mindst med udgivelsen af den nye salmebog i begyndelsen af århundredet, er der tilstadighed nye udfordringer at tage fat på. Den århundrede gamle salmetradition holdes på smukkeste vis i hævd, samtidig med, at vi indlever os i vor tids salmetekster og melodier.
I adskellige år var Viggo den ene fjerdedel af det navnkundige Slangerup Mandskor, der under ledelse af kirkens tidligere organist Ulla Kappel, medvirkede ved kirkelige handlinger. 
Viggo er gift med Norma Nielsen, der er medlem af menighedsrådet, og boende på Kirketorvet, er der på alle måder stærke forbindelser til Slangerup Kirke.