Kirkegårdens Hovedveje

De gamle porte til kirke og kirkegård

Der er 3 hovedindgange til Slangerup Kirkegård, og videre til kirken. Fra nord er der en stor hvidkalket port med en lille sidelåge. I ældre tid er det nok ad denne vej præsten er kommet på arbejde. Man mener nemlig, at præstegården oprindelig har ligget på den nordlige side af Kannikestræde.

Fra øst er der en stor port i røde munkesten. Indtil for ganske nylig, så var det alene sognepræsten i den nuværende præstegård, som kunne benytte denne port. Der har imidlertid længe været et ønske om at åbne kirkegården mod byens centrum. Det skete i 2007 med etableringen af trappen fra Kirketorvet til Slangerup Kirkegård.


Den tredje indgang er porten mod syd lige vest for den nuværnede præstegård. De 3 indgange er forbundne med kirkegårdens hovedveje: Den direkte vej fra østporten til våbenhuset, den direkte vej fra sydporten til våbenhuset, og den lange smukke vej fra nordporten rundt om tårnet til våbenhuset.

Slangerup Kirkegård har tre hovedveje. Den første går fra sydporten ved Kirketorvet til kirkens våbenhus. Den anden går fra østporten til kirkens våbenhus, og den tredje - og nok ældste - går fra nordporten rundt om kirkens tårn til kirkens våbenhus. Den nuværende østport er opført i forbindelse med nogle større arbejder i 1870'erne (se billede til højre). Sydporten er i samme stil, som østporten, og formentlig fra samme periode.


I dag er disse hovedveje belagt med perlesten i grus. Det gør, at de specielt for ældre borgere med rolator kan være svære at passere. Flere medlemmer af menighedsråd håber, at der på et tidspunkt bliver råd til at gøre hovedvejene mere trafikvenlige. Det var indtil for nylig antaget, at kirkegårdens sydmur (se billedet til venstre) var af ældre dato. Undersøgelser i samarbejde med Nationalmuseet i 2009 har imidlertid vist, at det meste af denne mur er af yngre dato. 
Det eneste problem er, at muren under kraftige regnskyld påvirkes af regnvand fra hele de sydøstlige hjørne af kirkegården. Det betyder, at muren set fra præstegårdshaven ikke er særlig køn. Der arbejdes på at ændre afvandingen af denne del af kirkegården. Med etablering af trappen mellem Kirkegårdens østlige port til Kirketorvet i begyndelsen af 2007 er der stigende trafik på hovedvejen fra østporten til våbenhuset (se billedet til højre). I dag er østporten adgangen fra den moderne landsbys forretningsmæssige centrum til kirkegården.