Det tidligere kirkekontor "Elmely"

Kirkekontoret har fra 1988 ligget i bygningen på Kannikestræde 1 i Slangerup lige ved nordporten til Slangerup Kirkegård. Bygningen, som er bygget i 1910 blev erklæret bevaringsværdig af Slangerup Byråd, og den er erhvervet af Slangerup Menighedsråd tidligt i 1988. 

Efter erhvervelse af bygningen blev der foretaget væsentlige ombygninger, således at stuetagen ved udgangen af det første årti i det tredje årtusing rummer kordegnekontor, graverkontor, kirketjenerkontor - som også fungerer som mødelokale både i forbindelse med interne gruppemøder og i forbindelse med præsternes samtaler af forskellig art. Derudover rummer stueetagen et vindfang, et venterum, en mellemgang, et offentligt toilet, et kombineret lager og personalegarderobelokale samt fyrrummet. Siden begyndelsen af halvfemserne har gasfyret i kirkekontoret gennem en varmtvandscirkulation mellem kirkekontor og kirke også opvarmet kirken.

På første sal rummer bygningen en personalestue med et te-køkken, et præstekontor, som tidligere har været formandskontor og endnu tidligere været organistkontor samt et lille arkivrum og et personaletoilet. I gangen på første sal er indrettet arbejdsplads til menighedsrådsformanden.

Endelig indeholder bygningen en tidligere kældernedgang, som idag anvendes til lager. Adgang til dette lager sker via en dør i østsiden af venterummet.

I begyndelsen af november 2011 flyttede alle aktiviteter til det nye sognehus på Strandstræde 4 på den anden side af kirkegården. Og lillejuleaftensdag lykkede det endeligt i anden budrunde at finde en køber til bygningen på Kannikestræde 1. Det blev en ung familie med et lille barn, som købte huset, og overtog det i slutningen af januar 2012. I anden budrunde var der to bud. Et på 1.160.000 kr. og et på 1.161.000 kr.
Comments