Kirkens inventar

Slangerup Kirke - Skt. Mikaels er en rigt udsmykket kirke. Udsmykningen består af alteret, orgelpulpiturfacaden, bænkegavlene, en serie malerier fra 1700-tallet og en serie epitafier fra 1600-tallet samt det dominerende alter.

De følgende sider viser billeder af en del af inventaret, som er udførligt beskrevet i Nationalmuseets værk "Danmarks Kirker".