Bænkegavle

Bænkegavlene i Slangerup Kirke minder om en tidligere tradition, hvor man betalte sig til en plads i kirken (det gør vi faktisk også i dag, men via kirkeskatten). Man havde faste pladser, som var bestemt af hvor meget man bidrog med til kirkens drift og vedligehold. Nogle grupper havde det privilegium at have gratis pladser, såkaldte fristole. Det gjaldt i Slangerup Kirke bl.a. rådmændenes kvinder og enker samt præsternes kvinder og enker, som det fremgår af billederne herunder.

Den nuværende placering af bænkegavlene er i det store og hele tilfældig. Dog har men ved kirkens seneste renovering i begyndelsen af 80'erne forsøgt at placere dem i rækkefølge, men sådan har de nok ikke stået da man betalte for pladserne. Man kan også se, at nogle af bænkegavlende er forsynet med et årstal fra før den nuværende kirkes indvielse. Det gælder bl.a. bænk nr 8 på sydsiden af kirken. På den ser man årstallet 1562. Det vil være rimeligt at antage, at de efterfølgende bænkegavle nr 9, 10 og 11, som er i samme stil som bænkgavl nr 8, også stammer fra den tidligere kirke. Klik på et billede for at få en større kopi frem på din skærm.

Vi ved hvem, som gemmer sig bag initialerne HM - nemlig en tidligere borgmester i byen. Men hvem gemmer sig bag initialerne DAD, KID, IID og GID på en bænkegavl på nordsiden, og hvem gemmer sig bag initialerne BVL (evt BUL), IKS og HA (1648) på en bænkegavl på sydsiden. Og hvem er denne Jørgen Hay, hvis navn man finder på en bænk på sydsiden af kirken. Såfremt du har kendskab til kilder omkring dette, så skriv til formanden for menighedsrådet. Du finder kontaktinformation i menighedsrådets medlemsliste.

Bænkegavle i kirkens sydside

Bænkegavlen nærmest alteret på kirkens sydside synes at have et billede af kirkens skytsengel Skt. Michael. Derefter er bænkene nummereret fra 1 og opefter til nummer 16. De første femten finder man mellem tralleriet og våbenhuset. Bænkene efter nummer 16 har tilsyneladende ikke været nummereret.


Bænkegavlen nærmest koret har et billede af den engel, som kirken er indviet til - Skt. Mikaels. 

Bænkegavlene 9 til 11 og de tilhørende låger stammer enten fra den tidligere sognekirke eller fra klosterkirken. På gavl nr 7 (nedenfor) ser man en gengivelse af Slangerups byvåben - dog uden stenene. Gavl nr 8 bærer navnet Rassmus Vellumsen og stillingsbetjenelsen Lurmesster i Slangerup 1572. Muligvis skal stillingsbetjenelsen være lønmester, dvs  ansvarlig for byens kasse.

På bænkegavlene fra nr 12 til 16 ser man eksempler på hvorledes nye initialer tilføjes, når bænkenskifter ejer.  Bemærk hvor mange steder i kirkens man ser familien Atkes bomærke - de tre romber.
Bænk nr 12 er mærket med initialerne H M, og denne bænk har tilsyndeladende været reserveret til Hans Mikkelsen og hans familie. Hans Mikkelsen blev i 1623 Slangerups borgmester. Inden da havde han været tolder ved Sundbo Bro.
Bemærk også, at bænk nr 13 oprindelig har tilhørt BVL (evt. BUL), men senere har tilhørt IKS.

Bænkegavlene vest for indgangen fra våbenhuset er sandsynligvis af yngre dato, idet ingen af dem har indgraverede initialer.
Billedet nedenfor til højre viser nogle af disse gavle.
Bænkegavle i kirkens nordside

I nordsiden af kirken er bænkegavlene
nummerede fra vest mod øst, mens de i sydsiden er nummereded fra øst mod vest. 
Således viser billedet til højre bænkegavle bagerst i kirken på nordsiden. Nedenfor ses de aller bagerste bænkegavle. Bemærk de to vestligste med inskriptionen "Anno" og "1588". De har nok tidligere haft en mere prominent placering.

I midten er kirken tæt ved prædikestolen finder man to fristole (bænkene nr. 12 og 13). Det er henholdsvis præstegårdens kvinder og enker, og til borgmestrenes kvinder og deres enker. I ældre tid ses, at en ny præst for at flytte ind på præstegården gifter sig med den tidligere præsts enke.

Nærmest koret finder to gavle, som skilder sig fra resten af gavlene i kirken. Det er de gavle, som flankere ingangene til området omkring dåbsfonten. Gavlen nærmest koret har på nordsiden et billede af djævelen, og på modsatte side finder man en gavl med et billede af ærkeenglen Skt.Mikael til hvem kirken er indviet.

Comments