Glasmalerier

Den glasmosaik eller rettere glasmalede slægtsvåben, som man finder i vinduerne i Slangerup Kirke repræsenterer 1-2 borgerlige familier og 9-8 adelige familier. Alle sælgtsvåben er fra familer som har fædedes i Frederik den Andens og Christian den Fjerdes nærmeste kreds sidst i femtenhundredetallet.

Glasmalerier i vinduerne på kirkens sydside

Det første glasmaleri finder man i midten af vinduet i kirkens andet fag regnet fra alteret. I dette vindue er der kun et enkelt glasmaleri - det første af nedenstående billeder. Det er opsat af Erick Hardenberg.
I tredje fag regnet fra alteret er opsat 3 glasmalerier. Det nærmest alteret med navnet Mathis von Bulow. Antagelig er det den Mathias von Bülow fra Mecklenborg som fra 1596 til 1602 var hofjunker ved Christian den Fjerdes hof. Kun får bogstaver i vinduets midterste glasmaleri er i dag bevaret. Det tredje glasmaleri i dette fag har navnet Hans Kiervrt Schriver vp Fredericbvrg.I det femte fag, som er vestligere end våbenhuset finder man også en enkelt glasmaleri. I dette finder man navnet Clavs Daa og årstallet 1601.

Pladseringen af glasmalerierne i dag er ganske givet ikke den samme, som da de blev hængt op i slutningen af femtenhundretallet. Sandsynligt er det, at hvert glasmaleri repræsenterer familier, som har bidraget betydeligt til bygningen af kirken i årene inden 1588.

Glasmalerier i vinduerne på kirkens nordside

Glasmalerier i kirkens vinduer er anbragt ens på sydsiden og nordsiden. Således finder man også på nordsiden glasmalerier i andet og tredje fags vinduer. Det er dog ikke sikkert at glasmalerierne i dag hænger der hvor de oprindelig hang. Således er der allerede forskelle mellem pladseringen beskrevet i Nationalmuseets værk Danmarks Kirker, og det man i dag ser i kirken.

Glasmaleriet i midten af vinduet i andet fag synes ikke at være gjort færdig, idet der ikke er skrevet noget navn i den. Det er det eneste stykke glasmosaik i kirken uden antydning af et navn.

Den østligste glasmaleri i tredje vinduesfag bærer navnet Jørgen Bardeleben, den midterste navneet Heinrich Wvlf samt årstallet 1601, og den vestligste i samme vindue navnet Jvrgen Brade.


I fjerde vinduesfag finder man et glasmaleri med navnet Andres Tott og årstallet 1588. Han var lensmand til Laholm.
Comments