Malerierne


Kirken prydes i dag af 5 malerier, som i 1700-tallet er ophængt til minde om gode Slangerup borgere af købmand Claus Ebbesens slægt. Maleriet til højre, som forestiller omskærelsen, hænger i kirkens nordside mellem 4. og 5. vindues fag. Bag bordet, hvorpå omskærelsen foregår og som overværes af en talrig forsamling anes templets søjler mellem hvilke et tæppe er ophængt med skriften: "Christi omskærelse". Bemærk den knælende kvinde med fakkel i forgrunden.
Det er et af fire malerier, som Hillerød-købmanden Claus Ebbesen skænkede til kirken i 1731 i forbindelse med oprettelsen af et legat til fordel for en dansk skole i Kongensgade i stedet for den, som brændte syv år tidligere. Claus Ebbesen var født i Slangerup som søn af købmand Ebbe Jensen. Nederst på vedhængstavlen står årstallet 1731 og initialerne IEC, som står for Claus Ebbesøns søn Jørgen Ebbe Clausen.

Maleriet til venstre forestiller besøgelsen, og på skriftbåndet, som holdes af svævende putti står "Mariaa mea domina" ("Maria, min herskerinde") og det hænger i tredie fag øst for vinduet. På vedhængsstykket er skrevet to vers efterfulgt af initialerne KIDW, som står for Claus Ebbesens første hustru Kirsten Jensdatter Woller.  Maleriet hænger på nordvæggen i 3.fag øst for vinduet.

Maleriet til højre er Kongernes tilbedelse, som er kopieret efter stik af et Rubens-maleri. Maria ses med blå kappe, og den knælende konge med rød kappe og hermelinskrave, mens pagen i forgrunden har grøn kappe.  Vedhængsstykkets sidste vers flankeres af initialerne CES og KSD for henholdsvis Claus Ebbesen og hans anden hustru Karen Svendsdatter. Maleriet hænger på nordvæggen i 4.fag øst for vinduet.

Når du i dag ser malerierne i kirken kan de virke mørkere end på billederne her. Det skyldes, at farverne her er fremhævet en smule. En konservering af malerierne blev gennemført i 1909.

Maleriet til venstre viser Den hellige Katharina af Sienas trolovelse, og det hænger i 3 fag på sydsiden vest for vinduet. Hængestykkets to vers viser, at den katolske helgenfremstilling enten ikke er forstået eller bevidst er omfortolket. Vedhængsstykket viser spor efter initialerne BBDC og DIDI.

Maleriet til højre er en mindetavle for Jørgen Ebbesen Orgelbye, som var rektor ved Slangerup skole, degn og feltpræst, og var søn af købmand Ebbe Jensen. Maleriet er en gengivelse af korsnedtagelsen efter en radering af Rembrandt.  De tre vers kommenterer maleriet og hentyder til afdødes stilling: "...ieg her hafde væred Hans Præst, hans Clerk og Kirkedegn". Det hænger på sydvæggen i 3. fag øst for vinduet.
Comments