Alteret

Øverst på altertavlen i Slangerup Kirke finder man indskriften "Anno 1612". Hvordan kan det være, at altertavlen tilsyneladende først er blevet færdig i 1612, mens kirken blev indviet 24 år tidligere? Forklaringen finder man i en uenighed mellem kirkens arkitekt og de ledende mænd i datidens Slangerup. Kirkens arkitekt Steenwinckel den Ældre havde en klar idé med de store østvendte vinduer i korbuen bag alteret. I Slangerups nye kirke skulle sollyset oplyse et kors på alteret uden at være blokeret af en altertavle. En så moderne idé finder man
implementeret i ændre af datidens kirker, bl.a. Sct. Mariæ Kirke i Helsingør, hvor alterbilledet oprindeligt var maltet på østmuren bag alterbordet.

Man kan finde lignende idéer i moderne kirker som Udlejre Kirke ved Ølstykke eller Bagsværd Kirke. Imidlertid var Slangerups ledende mænd i 1600-tallets begyndelse ikke meget for moderne idéer, og de ønskende en altertavle, som i de store tyske kirker. Og sådan blev det - desværre!

Det nuværende midterparti i altertavlen er et træskærerarbejde fra 1400-tallet. Et lignende træskærerarbejde findes i altertavlen ved Esrom Klosterkirke, og historikerne diskuterer stadig hvilken, der er original og hvilken der er en kopi. Udover det nuværende midterparti findes to malerier, som tidligere har været midterparti i altertavlen. Det ene er en nadverscene malet på træ, og det andet er en Jesus figur malet i nyere tid.

I altertavlens top så man tidligere Gud holdende jorden i sine hænder. I midlertid faldt han ned på alteret umiddelbart inden en konfirmationsgudstjeneste i foråret 2009. 

Ynderne øverst på altertavlen har også stået model til nye figurer til altertavlen i Jørlunde Kirke efter deres oprindelige figurer brændte i forbindelse med en restaurering. Så figurerne er yderst veldokumenterede med billede, tegninger og opmålinger i 2009.

På billedet herunder ses tydeligt hvorledes den store altertavle ødelægger elegancen af de 3 store spidsbuede vinduer i korrundingen. Man kunne håbe, at Nationalmuseet på et tidspunkt beslutter, at det bør bevare altertavlen fra Slangerup Kirke for eftertiden. Kun da vil vi kunne opleve det lysspil, som arkitekten havde forestillet sig mellem opgivelserne og kirkerummet.

Comments